1. Algemeen
1.1 Als er door de koper via elektronische weg (lees: internet of mail) opdracht wordt gegeven aan Hebbeding4kids om een of meerdere artikelen te leveren, dan is er sprake van een rechtsgeldige overeenkomst (koop op afstand), waarop een betaling dient te volgen.
1.2 Alle aanbiedingen gedaan op de website van Hebbeding4kids zijn vrijblijvend, tot het sluiten van de koopovereenkomst.
1.3 Door te bestellen geeft u te kennen akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Hebbeding4kids.
1.4 Hebbeding4kids heeft het recht de Algemene Voorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

2. Prijzen

2.1 Alle prijzen op onze website worden vermeld in euro's en zijn inclusief 19% B.T.W. en exclusief verzendkosten.
2.2 Wij hanteren de standaardtarieven van TNT Post.

3. Betaling

3.1 Na de ontvangst van uw bestelling zenden wij u per email een bevestiging met het factuurbedrag inclusief de verzendkosten. U dient het factuurbedrag te betalen zoals vermeld op de factuur binnen 14 dagen. De artikelen worden gedurende deze periode voor u gereserveerd. Na ontvangst van de betaling zal de bestelling zo spoedig mogelijk verzonden worden.

4. Eigendomsvoorbehoud

4.1 De artikelen blijven eigendom van Hebbeding4kids, totdat het volledige factuurbedrag door u aan ons is voldaan.

5. Levering

5.1 Artikelen worden door ons verzonden via TNT Post, zodra wij uw betaling op onze bankrekening hebben ontvangen. U ontvangt een email ter bevestiging van de verzending.
5.2 Wanneer artikelen, om welke reden dan ook, een langere levertijd hebben of zelfs niet meer leverbaar zijn, dan zullen wij u hierover ook schriftelijk informeren.

6. Aansprakelijkheid
6.1 Hebbeding4kids is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het beschadigen, vervreemden of verloren gaan van verzonden artikelen. Mocht u uw bestelling verzekerd willen laten verzenden, dan kan dit tegen een meerprijs worden geregeld. Geeft u dit dan aan bij uw bestelling. Uiteraard doen wij er alles aan om uw bestelling zo goed mogelijk in te pakken.
6.2 Voor gevolgen van tekstfouten kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

7. Annulering van de bestelling
7.1 Hebbeding4kids heeft het recht om zonder opgave van reden bestellingen te weigeren.
7.2 U heeft als klant ook het recht om uw bestelling binnen 7 werkdagen na orderdatum schriftelijk (via brief of email) te annuleren.

8. Retourneren
8.1 Wij streven naar de levering van artikelen met een duurzame, hoogwaardige kwaliteit. Mochten de artikelen echter niet aan de overeenkomst en uw verwachting voldoen, dan dient u ons hiervan schriftelijk (via brief of email) binnen 7 werkdagen na de verzenddatum op de hoogte te stellen, en de betreffende artikelen binnen deze termijn ongebruikt, onbeschadigd, compleet en in de originele verpakking aan Hebbeding4kids te retourneren. Denkt u er daarbij aan om de factuur mee terug te sturen.
8.2 De verzendkosten en het risico van de retourzending zijn voor rekening van de klant.
8.3 Na ontvangst en controle van de geretourneerde artikelen storten wij het factuurbedrag binnen 5 werkdagen na ontvangst van de retourzending op uw rekening terug.
8.4 Hebbeding4kids behoudt zich het recht voor om geretourneerde artikelen te weigeren of om niet het volledige bedrag te crediteren als het vermoeden bestaat dat het artikel reeds gebruikt is, of door de klant beschadigd.
8.5 Op nieuwe producten geldt de leveranciers/fabrieksgarantie. Indien u hierop aanspraak wenst te maken, dient u altijd een bon of factuur met daarop de vermelding van het product te kunnen overleggen.

9. Klachten
9.1 Mocht u na ontvangst van uw bestelling niet tevreden zijn, stelt u Hebbeding4kids daarvan dan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 7 werkdagen na de aflevering schriftelijk (via brief of email) en beargumenteerd op de hoogte, waarna de klacht in behandeling wordt genomen.
9.2 Eventuele klachten kunnen worden gericht aan Hebbeding4kids via info@hebbeding4kids.nlDit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
9.3 Wij zullen uiteraard altijd proberen om eventuele klachten naar alle redelijkheid op te lossen.

10. Privacy
10.1 Uiteraard worden al uw persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandeld en zullen wij deze niet ter beschikking stellen aan derden. Uw persoonsgegevens worden door ons uitsluitend gebruikt voor de verwerking van uw bestelling en voor ons eigen klantenbeheer.